دانلود کتاب La Reine des Triades

[ad_1]

در سال 2042. محافظ خیابانی حیله گر و بی شرمانه Orca ، امپراتوری قدرتمندی را بنا نهاد. در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و رسانه ای ، او نگرشی آرام و ملاحظه کارانه از خود نشان می داد ، در خیابان ارتباطات قدیمی او به او خدمت می کرد و به هر حال می توانست به اهداف خود برسد. چه کسی سقوط خواهد کرد؟ چه توافق نامه ها و اتحادهای جدیدی منعقد خواهد شد؟ چه کسی در نهایت مزیت را حفظ خواهد کرد؟ Les Ombres Grimpantes را در جلد دوم “پایان جهان” پیدا کنید – آینده نزدیک! “چگونه امپراطوری را می سازید؟ ممکن است بپرسید.” با خون ، استقامت و استقامت ، “ملکه سه گانه را پاسخ می دهد.

[ad_2]

source link