دانلود کتاب La rue, fantasme de liberté

[ad_1]

کودکی که بیش از حد زودرس ، با استعداد و بیش از حد منطقی باشد ، و توسط بسیاری از والدین احاطه شده است که نمی دانند چگونه احساسات خود را اندازه گیری کنند ، همیشه چیز خوبی نیست. اگر مسیر حرکت او از داوطلب انجمن ، ژان لوئیس ، به ویژه فرانسوا عبور نکند ، ممکن است فیلیپ لو بورن هزینه زیادی را بپردازد ، بنابراین او قطعاً در خیابان غرق می شود. این زن ساده لوح با کمک به آشتی با خودش می داند چگونه او را دوست داشته باشد.

[ad_2]

source link