دانلود کتاب La Russie au tournant du millénaire : L'arc-en-ciel de l'âme russe

[ad_1]

این کتاب تمام جنبه های زندگی روسیه را از طریق منشور رنگین کمان بررسی می کند. دوره ذکر شده در اینجا نقطه عطفی است. بین دو رئیس جمهور یلتسین و پوتین ، دو قرن یا حتی دو هزار سال. تغییرات سرنوشت ساز معمولاً در روسیه و در چهارراه قرن ها رخ می دهد. گزارشات ، مقالاتی در مورد فرهنگ روسیه بمانید ، این کتاب شاهد اصلی است ، نظرات شخصی بر اساس تجربه است.

[ad_2]

source link