دانلود کتاب Language Curriculum Innovation in a Chinese Secondary School : A Study of Teacher Cognition and Classroom Practices

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر تغییرات شناخت و عملکرد معلمان زبان های خارجی در پروژه نوآوری چهار ساله در مدارس راهنمایی چین دارد و عوامل م affectثر در مسیر این تغییرات را بررسی می کند. از طریق مشاهده طولی حقایق و صداها در محیط EFL در چین ، سهم قابل توجهی در مطالعه تغییرات آموزشی داشته است ؛ بنابراین ، این کتاب برای دانشمندان ، مربیان معلمان ، معلمان و سایر افرادی است که علاقه مند به شروع ، مدیریت و کسانی که نوآوری را ارزیابی می کنند منبع ارزشمندی را فراهم می کنند.

[ad_2]

source link