دانلود کتاب Laser Metal Deposition Process of Metals, Alloys, and Composite Materials :

[ad_1]

این کتاب بر پتانسیل صنعتی متمرکز است و فیزیک پشت فناوری رسوب فلز لیزر (LMD) را توضیح می دهد. از تعداد زیادی نمودار و عکس حالت واقعی برای توصیف فرآیند رسوب فلز لیزر (LMD) ، از ساخت قطعات گرفته تا تعمیر محصولات موجود ، و همچنین شامل مطالعات موردی تحقیقات فعلی در این زمینه است. نیازهای مصرف کننده در حال تغییر از محصولات استاندارد شده به محصولات سفارشی است. برای اینکه رقبا باقی بمانند ، تولیدکنندگان به فرآیندهای تولید انعطاف پذیر نیاز دارند که بتواند نیازهای مشتری را به موقع و با هزینه کم برآورده کند. در این حالت ، رسوب فلز لیزر (LMD) یک فرایند ساخت جایگزین امیدوار کننده است. این کتاب محققان و متخصصان صنعت را قادر می سازد تا روند LMD را بهتر درک کرده و سپس از آن در کاربردهای عملی استفاده کنند. همچنین به تحریک نوآوری بیشتر کمک می کند.

[ad_2]

source link