دانلود کتاب L'autogestion : Un impératif pour la démocratie

[ad_1]

این بحران کامل است. زمین در حال گرم شدن است و امور مالی تحمیل یکنواختی قوانین و سیاست ها است. مردم در رکود زندگی می کنند. بنابراین ، این یک بحران تمدن است. خود سرمایه داری آن را منسوخ می کند. اگر در شرایط بحرانی راهی جدید به سوی دموکراسی کشف شود ، ممکن است لازم نباشد که به یک فاجعه تبدیل شود. برای صرفه جویی در هزینه ، هزینه ای باید پرداخت کنید: آزادی جدید ما را دوباره اختراع کنید! ما می توانیم به جای دموکراتیک کردن خود به عنوان یک ربات ارزان قیمت ، خود را به عنوان Sapiens Solidaris Responsabilis دوباره اختراع کنیم. چشم انداز شرایط اضطراری را فقط می توان با اقدامات جمعی هوشیار و مسئولانه توصیف کرد: دموکراسی خودمدیریتی.

[ad_2]

source link