دانلود کتاب L'autrement-scruté des styles : Du panégyrique au pamphlet

[ad_1]

نویسنده این کتاب چه کاری انجام می دهد؟ ایده های از پیش تصور شده را می لرزاند. کسانی که باعث می شوند مردم باور کنند فقط یک ماسک صورت دارند. برای روحیه بخشیدن به او ، یک معناشناس مخفی در او فیلسوف را زنده کرد: یک نفر شامل بیش از یک نفر است. وی آن را برای ارتباط فرد مربوطه با ضمایر ابتدای جمله توسعه داد. آیا فقط بر اساس جایگاه آنها ، این کلمات جایگزین شخصی یک دستور زبان را تشکیل می دهند؟ این در سطح شخصی است. در مورد سطح جمعی ، مردم دریافتند كه در آنجا ظاهری خنثی وجود دارد كه سبكی را كه او درباره آن توافق كرده را پوشش می دهد. بنابراین ، شعار آنها “عملکردی” است. صرف نظر از این تکنیک ها ، آنها هنوز هم می توانند پیکربندی اصلی خود را بازیابی کنند.

[ad_2]

source link