دانلود کتاب L'avènement du troisième millénaire : Roman

[ad_1]

انسانها باید بر سردرگمی ذهنی ذاتی یا از بین رفتن ماهیت خود غلبه کنند. دو جهان موازی متصل به زمین ، دنیای مورد نظر آنها را تشکیل می دهند. نیروهای ماورا الطبیعه تخریب می کارند. درباره سرنوشت بشریت درباره نویسنده رولند کوهن (رولند کوهن) در سال 1953 در مصر متولد شد و خانواده اش در سال 1956 تبعید و به فرانسه مهاجرت کردند. وی پس از بیش از 40 سال زندگی حرفه ای و خانوادگی ، چشم انداز انتقال پیام جهانی را به جهانیان نشان داد: جهان موازی با زمین واقعیت است. وی راهنمای معنوی یکی از این جهان ها را در آمبوئز یافت و این جهان ها دستورالعمل هایی برای نوشتن تاریخ و انتقال آن به هرچه بیشتر مردم به او ارائه دادند.

[ad_2]

source link