دانلود کتاب L’aventure de mes sept vies : Recueil

[ad_1]

ماجراجویی هفت زندگی من با مفهوم شاعر او آغاز می شود و به یک جلوه تاریخی تبدیل می شود. امید موضوعی ضروری است. شعرها بر پارادوکس و آزادی ما به عنوان ابزاری ایده آل برای بازگشت مداوم تأکید می کنند. . این بخشی از جنبش همبستگی اومانیستی است و من همچنین امیدوارم که به شخصیت های شاعر بلیز سندراس صادقانه ادای احترام کنم. درباره نویسنده آلبرت تورس ، متولد 1959 ، در جنوب اسپانیا زندگی می کند.او استاد ادبیات ، شاعر ، نمایشنامه نویس و مترجم اسپانیایی شعر فرانسه است. مدیر منتقد ادبی کاننته ، خبرنگار سیگیلا اسپانیا ، این یک مرور بین رشته ای بین پرتغالی-پرتغالی دستورالعمل مخفی است.

[ad_2]

source link