دانلود کتاب Le bal tragique des crapauds : Roman

[ad_1]

تکنسین آزمایش شده ایتوا خود را درگیر یک واقعه غم انگیز کرد که تاریخ سیاسی آشفته کشور ، Mbobo را رقم زد. پس از حبس و بیماری ، هنگامی که از زندان آزاد شود ، از سرنوشت ورود به بالاترین مقام قضایی آگاه خواهد شد. وی از علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی منطقه ای پرووانس فارغ التحصیل شد ، وکیل ، مردم شناس ، دکتر تحقیقات نظامی و دفاع دفاعی است و در مدرسه ملی اداری و عدالت فرانسه (ENAM) به تدریس می پردازد. در دانشگاه بین المللی برازاویل تحصیل کرده است. وی منتشر کرده است: نیروهای عمومی کنگو و رنسانس دموکراتیک کنگو ؛ بحران سیاسی کنگو-برازاویل ؛ شکست سیستم یک حزبی و اقتدارگرایی سیاسی ؛ لو مونه دیمی د آفانی.

[ad_2]

source link