دانلود کتاب Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :

[ad_1]

این کتاب بر مفهوم هویت نویسنده یادگیرنده در نوشتن به زبان خارجی تمرکز دارد. نویسنده ثابت می کند که روند نوشتن به زبان خارجی بسیار پیچیده تر و شخصی تر از آنچه بسیاری از مدرسان نوشتن تصور می کنند ، است. در فصل های نظری کتاب مفاهیمی مانند دوزبانگی ، روند نوشتن به زبان دوم و هویت در نوشتن به زبان دوم بحث شده است. در قسمت تجربی کتاب ، نظرات دانشجویان در مورد نوشتن به زبانهای L1 و L2 ، روند نوشتن به دو زبان و هویت دانش آموزان در نوشتن به زبانهای L1 و L2 بحث شده است. مطالعات نشان داده است که نوشتن به زبان دوم می تواند باعث مشکلات زبان شود. با این حال ، برای زبان آموزان پیشرفته EFL ، نوشتن به زبان L2 فرصت هایی را نیز ایجاد می کند که هرگز هنگام نوشتن به زبان مادری آنها در دسترس نبوده است.

[ad_2]

source link