دانلود کتاب Learning and Innovation in Hybrid Organizations : Strategic and Organizational Insights

[ad_1]

با انعکاس ظهور اشکال جدید سازمانی و سازمانهای ترکیبی ، این مجموعه ویرایش شده ارتباطات ، همکاری و فرایندهای مدیریت فنی را تغییر می دهد که ساختارهای سازمانی را تغییر می دهد. این تحقیق با بررسی تأثیر احتمالی همکاری بین سازمانی در تولید و اجرای ایده ها در شرکت های جدید ، به زمینه توسعه نوآوری کمک می کند و نیاز به درک عمیق تری از فرایندهای جدید را برآورده می کند. نویسنده معتقد است که همکاری برای ایجاد راه های جدید مانند رشوه ، آزمایش ، تحقق و یادگیری باید فراتر از رویه های موجود باشد. اسناد مختلف در مورد پویایی داخلی که باعث ایجاد تغییرات سازمانی می شود گرد هم می آیند. یادگیری و نوآوری در سازمان های ترکیبی دیدگاه های مختلفی را ارائه می دهد که انعطاف پذیری سازمانی را با یادگیری و نوآوری ترکیب می کند و الهام بخش تمرین های آینده است.

[ad_2]

source link