دانلود کتاب Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique

[ad_1]

شکی نیست که روانشناسی انسان محل تولد حرکتهای مختلف بازگشت است که حتی برخی از آنها برای عملکرد بهتر آن حیاتی هستند. آنها در رشد طبیعی و آسیب شناختی دستگاه های روانشناختی و در روانشناسی بزرگسالان وجود دارند که مربوط به تغییر در هنجارها یا بافت های آسیب شناختی است. این کتاب مفهوم رگرسیون را در نظریه روانکاوی کلاسیک به روز شده دوباره بررسی می کند.

[ad_2]

source link