دانلود کتاب Les trente glorieuses : 1945-1975 – Une famille engagée

[ad_1]

پس از جنگ جهانی دوم ، خانواده و سه پسر بوواسیس را ترک کردند و در پرووانس اقامت گزیدند. زندگی این خانواده و خواهران و برادران ، بار سنگین سکوت والدین و تأثیر وقایع سیاسی و اجتماعی خوانندگان را در این دوران فرو برده است. جو خانواده و مدافعان حقوق بشر تغییرات عمیقی در شرایط زندگی و آداب و رسوم نسل پس از جنگ ایجاد کرده است که مردم امید زیادی به آن دارند. دستیابی به آرمان ها و عدالت فرصتی تاریخی برای ابراز وجود در زندگی گرم ترنته گلوریوس را ندارد.

[ad_2]

source link