دانلود کتاب Les Trente Glorieuses : Un fordisme à forte tonalité libérale

[ad_1]

سی سال افتخار: این عبارتی است که برای بیان دوره از پایان جنگ جهانی دوم تا “بحران نفت” در سال 1973 به کار رفته است. برای همه کشورهایی که به اصطلاح گفته می شود ، این سالها سالهای رشد اقتصادی قوی بوده است. خصوصاً برای کشورهایی که در اثر جنگ آسیب دیده اند (مانند فرانسه ، آلمان ، ایتالیا یا ژاپن) ، این مورد در مورد ایالات متحده و کانادا نیز صدق می کند. این اصطلاح برای فرانسه ابتدا برای تأکید بر پدیده هایی به کار رفته است که نه تنها تغییرات اقتصادی ، بلکه تغییرات اجتماعی ، جمعیتی و فرهنگی نیز دستخوش تغییرات شگرفی شده اند. اوضاع در کبک و حتی کانادا بخشی از همین جنبش است ، اما البته ویژگی های خاصی نیز وجود دارد که جنبه کمتر “شریف” زمان را نیز برجسته می کند.

[ad_2]

source link