دانلود کتاب Linguistic and Cultural Studies: Traditions and Innovations : Proceedings of the XVIIth International Conference on Linguistic and Cultural Studies (LKTI 2017), October 11-13, 2017, Tomsk, Russia

[ad_1]

این کتاب سهم خود را در هفدهمین کنفرانس بین المللی “زبان و مطالعات فرهنگی: سنت و نوآوری” (LKTI 2017) ارائه می دهد که نظریه ها ، تحقیقات ، دستاوردهای علمی و بهترین موارد را در زمینه های آموزش ، زبان شناسی و آموزش زبان ارائه می دهد. بینش بهترین تمرین توجه ویژه به نظرات سیبری و همکاری بین دانشمندان سایر مناطق روسیه توجه می شود. این کتاب مباحثی از قبیل تدوین برنامه درسی ، طراحی و ارائه دوره ها و آموزش های حرفه ای را در بر می گیرد و برای دانش پژوهانی که در بهبود محیط علمی در تمام مقاطع تحصیلی ، از جمله مدارس ، آموزش عالی و توسعه مداوم حرفه ای تلاش می کنند ، مناسب است.

[ad_2]

source link