دانلود کتاب Local Leadership in a Global Era : Policy and Behaviour Change in Cities

[ad_1]

این کتاب رهبری محلی و سیاست های ایجاد شده توسط جهانی شدن را بررسی می کند. نویسنده اشاره می کند که کدام رفتارها باعث ایجاد پیوند بین اقتصاد محلی و اقتصاد جهانی می شود و ساختارهای محلی این فعالیت را مهار یا مهار می کنند. این شاخص های مثبتی را از تحقیقات تجربی و سه مطالعه موردی محلی ارائه می دهد ، که نشان می دهد ترتیبات دوگانه رهبری تحول گرا و ساختار فعالان قانونگذاری به احتمال زیاد اقتصاد محلی را با فرصت های اقتصاد جهانی پیوند می دهد. علاوه بر این ، مطالعه اندازه گیری جدیدی از رفتار و ساختار را برای استنباط پتانسیل مشارکت محلی در اقتصاد جهانی پیشنهاد می کند. این کتاب مبتنی بر زمینه های تحقیقاتی متعدد است و محققانی را در زمینه های روابط بین الملل ، اقتصاد ، مدیریت دولتی ، مهاجرت و سیاست جذب خواهد کرد.

[ad_2]

source link