دانلود کتاب L'ultime Entraînement de poids corporel : 50+ poids corporel avancé Exercices de musculation exposés

[ad_1]

این کتاب با هدف معرفی بیش از 50 تمرین پیشرفته تمرین قدرت است. این شامل دستورالعمل های گام به گام دقیق در مورد نحوه انجام هر تمرین است. تمرین نهایی با وزنه: بیش از 50 تمرین قدرتی پیشرفته هدف این کتاب معرفی بیش از 50 تمرین قدرت پیشرفته است. این شامل دستورالعمل های گام به گام دقیق در مورد نحوه انجام هر تمرین است. این کتاب همچنین برخی از اشکال بهبود یافته تمرینات کاهش وزن در تمرینات بدنی را مورد بحث قرار می دهد. هر تمرینی که در این کتاب شرح داده شده است به حداقل ابزارهایی مانند صندلی ، طناب و هالتر نیاز دارد. تمرین کنندگان همیشه می توانند وسایل مشابه موجود در خانه را جایگزین ابزار کنند. برای این تمرینات نیازی به رفتن به باشگاه نیست. آنها می توانند این کار را در خانه یا حیاط انجام دهند.

[ad_2]

source link