دانلود کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach

[ad_1]

این کتاب مفاهیم اصلی سیستم های تولیدی را معرفی می کند و روش های مختلفی برای ارزیابی این سیستم ها ارائه می دهد. خلاصه روشهای مربوط به ارگونومی و چارچوب نظری ساخت سازگاری ارگونومی را توضیح می دهد. این کتاب مدل سازگاری ارگونومیک را ارائه می دهد ، که ابزاری را به صورت ارگونومی پیشنهاد می کند. نویسنده روشی را برای به دست آوردن شاخص جدید سازگاری ارگونومی معرفی می کند که شرکت های تولید کننده را قادر می سازد تا پیشرفت خود را در اجرای روشهای ارگونومی ارزیابی و ردیابی کنند.

[ad_2]

source link