دانلود کتاب Made for China : Success Strategies From China’s Business Icons

[ad_1]

این کتاب بینش منحصر به فردی در مورد توسعه موفقیت آمیز جهانی و آرزوهای آینده شرکت های مصرف کننده چینی دارد. این مجموعه بی سابقه ای از مصاحبه های یک به یک را با برخی از رهبران تأثیرگذار در چین انجام داده است ، شرکتهایی که محصولات و خدمات مختلفی را ارائه می دهند. علاوه بر این ، این کتاب رهبران تجارت آینده را تشویق و راهنمایی می کند که چگونه در موج مصرف کنندگان چینی حرکت کنند. همچنین برخی از مهمترین روندهای فعلی را بررسی کرده و بهترین فرصتهای شرکت را برای موفقیت در بازار چین نشان می دهد. این کتاب توسط یک رهبر موفق تجاری تألیف شده است. برای کسانی که می خواهند مصرف کنندگان چینی ، بازار چین را بفهمند و بر کارآفرینان چینی تأثیر بگذارند ، این کتاب یک مطالعه به موقع است. به آنها کمک کنید روش “ساخت چین” را بیاموزند انجام کسب و کار.

[ad_2]

source link