دانلود کتاب Mainstreaming the Northeast in India’s Look and Act East Policy :

[ad_1]

این کتاب جزئیات تکامل “سیاست شرقی و رفتار هند” هند را نشان می دهد ، و تفاوت های ظریف این سیاست و تأثیرات آن را در شمال شرقی بررسی می کند. قسمت شمال شرقی هند یک منطقه داخلی است که بیشتر مرزهای خود را با جنوب شرقی آسیا و همسایگان خود دارد. این مقاله به طور تجربی پیشرفت و چشم انداز تجارت ، سرمایه گذاری و اتصال بین شمال شرقی هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا را بررسی می کند. علاوه بر این ، این یک سری از طرح های چند جانبه منطقه ای و فرعی منطقه ای ، مانند ابتکار همکاری فنی و اقتصادی چند بخشی خلیج بنگال (BIMSTEC) ، بنگلادش-چین-هند-میانمار (BCIM) و همکاری مکونگ-گانگا (MGC) – ممکن است این همکاری اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بین شمال شرقی هند و مناطق اطراف آن را تقویت می کند.

[ad_2]

source link