دانلود کتاب Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای آسان برای استفاده و جامع است که به شما کمک می کند از Stata برای تصمیم گیری آماری صحیح ، انجام تجزیه و تحلیل و تفسیر سریع نتایج استفاده کنید. این شامل تجزیه و تحلیل واریانس در Stata ، مقدمه ای پیشرفته برای تحلیل عامل و خوشه ، و رگرسیون اساسی و آمار توصیفی است. این هدف برای افرادی است که می خواهند با استفاده از Stata در مورد روند کار ، مدیریت داده ها و متداول ترین روشهای مورد استفاده در تحقیقات بازار اطلاعات کسب کنند. این کتاب مروری بر کل فرایند تحقیقات بازار از پرسیدن س researchالات تحقیق در بازار گرفته تا جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش های کمی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. این کار جذاب ، عملی است و شامل بسیاری از مثالهای عملی ، نکات و پیشنهادات برای کمک به خوانندگان در بکارگیری و توضیح روشهای کمی مانند رگرسیون ، تحلیل عاملی و خوشه ای است. این روش ها می توانند به محققان کمک کنند تا بینش مفیدی برای شرکت ها ارائه دهند.

[ad_2]

source link