دانلود کتاب Masculinity, Labour, and Neoliberalism : Working-Class Men in International Perspective

[ad_1]

این کتاب به چگونگی تغییر شکل سرمایه داری نئولیبرال در زندگی طبقه های کارگر در سراسر جهان می پردازد. این مقاله بر تأثیر تغییرات اشتغال و شکل های جدید دولت بر تجربه مردان در زندگی عمومی و خصوصی متمرکز است. این کتاب مجموعه ای از مطالعات بین المللی را از ایالات متحده ، انگلستان و استرالیا گرفته تا اروپای غربی و اروپای شمالی ، روسیه و نیجریه معرفی می کند.این مطالعات فراتر از بحث هایی است که باعث “بحران مردانه” یا طبقه کارگر می شود. در عوض ، نویسنده به راه های مثبت انسان در برخورد با اشکال اقتصادی و نمادین حاشیه نشینی و موانعی که در این روند با آن روبرو هستند ، نگاه می کند. تمرکز این حجم بر روی تغییر شغل است و طیف وسیعی از موضوعات از مصرف و اوقات فراغت تا تحصیل و خانواده را در بر می گیرد.

[ad_2]

source link