دانلود کتاب Media Logic(s) Revisited : Modelling the Interplay between Media Institutions, Media Technology and Societal Change

[ad_1]

این کتاب از دیدگاه های نظری و تجربی دانشمندان بین المللی در زمینه های ارتباطات ، رسانه ها ، علوم سیاسی و جامعه شناسی بهره گرفته و رویکرد جدیدی را به مفهوم منطق رسانه ای توسعه یافته توسط آلتاید و اسنو ارائه می دهد. در دنیایی که به طور فزاینده ای دیجیتالی و جهانی می شود ، ساختارها و فناوری های قدرتمند رسانه ای از بسیاری جهات بر زندگی روزمره ما تأثیر می گذارند. در زندگی روزمره ، نه تنها رسانه های جمعی ، بلکه “کانال های چندرسانه ای” نیز به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین ، لازم است نظریه منطق رسانه ، که بر رابطه قوی بین فن آوری رسانه ، نهادهای رسانه ای و قدرت رسانه ای متمرکز است ، مورد بررسی مجدد قرار گیرد. منطق رسانه ای Revisited با تفکر انتقادی در مورد افکار منطق رسانه ای به این هدف می رسد.با توجه به پیشرفت کنونی و تعبیه فرهنگی شدید رسانه ها در محیط های مختلف اجتماعی ، این یک سرمایه گذاری بسیار ضروری است.

[ad_2]

source link