دانلود کتاب meinatlantis– Die Wirklichkeit hinter dem Begriff "Dualseelen" : Reloaded

[ad_1]

کتاب “Meinatlantis-نسخه اصلی” ، که در سال 2017 منتشر شده است ، کتابی را با عنوان “واقعیت پشت کلمه” روح دوگانه “تجدید کرده است. این کتاب وب سایت معروف www.meinatlantis.de (2007-2017) را حفظ کرده و راهی برای رهایی از رنج “روح مضاعف” به افراد آسیب دیده نشان می دهد. هدف اصلی این کتاب خوانندگانی است که به معنویت (نه دین) و “روح دوگانه” / رابطه خون علاقه مند هستند.

[ad_2]

source link