دانلود کتاب Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future

[ad_1]

این کتاب روشی جدید و روشنگری است که شامل و تعریف روشی پایدار برای ترمیم دلتای می سی سی پی است. بر اساس در نظر گرفتن عملکرد طبیعی دلتای می سی سی پی ، عواملی که منجر به زوال شدید آن و مسیر اصلی جهانی در قرن 21 می شود ، نویسنده روش های احتمالی آینده مدیریت پایدار دلتا را مطالعه کرد. آنها شرایط فعلی و مسیرهای آتی آب و هوا ، انرژی و کمبود منابع را در نظر گرفتند. نتیجه گیری از کتاب این است که اگر زندگی و مدیریت انسان در دلتا تغییر نکند ، پایداری دلتا آسیب جدی خواهد دید.

[ad_2]

source link