دانلود کتاب Modeling of Gas-to-Particle Mass Transfer in Turbulent Flows :

[ad_1]

تمرکز این مقدمه پراکندگی ذرات با تخلخل بالا ، جذب آنها در جریانهای پر از بخار و چگالش بخار بر روی ذرات است. نویسنده با تمرکز بر انتقال داخلی ذرات ، با یک مسئله ساده / استاتیک شروع کرد. آنها همچنان به بررسی شبیه سازی با وضوح بالا ذرات در جریان آشفته و تکامل میدانهای ذرات سیال در طول زمان پرداختند. سرانجام ، آنها شبیه سازی گردابی بزرگ انتقال جرم گاز به ذره را با قدرت محاسباتی بیشتر مطالعه کردند. این کتاب با خلاصه ، چالش ها و دستورالعمل های مربوط به حوزه به پایان می رسد.

[ad_2]

source link