دانلود کتاب Modeling, Simulation, and Optimization :

[ad_1]

این کتاب شامل مشارکت های منتخب در زمینه مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی است. همکاران در مورد الزامات مدل سازی ، شبیه سازی و حل مسئله بهینه سازی بحث کردند. مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی در حال افزایش نمایی و چگونگی یافتن راه حل های بالقوه است. آنها توضیح می دهند که چگونه فن آوری های جدید در محاسبات و مهندسی باعث کاهش پوشش داده ها در مقیاس جهانی شده است و چگونه آخرین اختراعات در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند شکاف ها و پوشش ها را در مقیاس جهانی کاهش دهد. در این فصل نحوه استخراج اطلاعات در داده های بزرگ و اینکه چگونه فناوری محاسبات نرم می تواند قدرت پیش بینی و تجزیه و تحلیل را افزایش دهد ، به منظور کمک به تصمیم گیری در زمینه های علوم کامپیوتر ، فناوری ، مدیریت ، محاسبات اجتماعی ، محاسبات سبز و مخابرات این کتاب مرجع بصیرتی را برای محققان در زمینه های مهندسی و علوم کامپیوتر فراهم می کند. محققان ، محققان و متخصصان از این مزیت بهره مند می شوند. COMPESS 2016 دارای مقالات گسترده ای در زمینه مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی ؛ از جمله تحقیق در مورد محاسبات نرم و کاربردهای آن در مهندسی و فناوری است ؛ از دانشگاه و صنعت جهانی سهم متخصصان در مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی .

[ad_2]

source link