دانلود کتاب Modeling with Rules Using Semantic Knowledge Engineering :

[ad_1]

این کتاب یک روش سازگار برای ساخت سیستم های هوشمند را ارائه می دهد ، و برخی از مدل های رسمی را برای طراحی و اجرای سیستم های مبتنی بر قاعده ارائه می دهد ، و مطالعات موردی گویای کاربردهای آن را ارائه می دهد. اینها شامل مهندسی نرم افزار ، سیستم های فرآیند کسب و کار ، وب معنایی و سیستم های آگاه از زمینه در دستگاه های تلفن همراه است. قوانین یک راه بصری اما قدرتمند برای نشان دادن دانش بشر را ارائه می دهند و سیستم های هوشمند مبتنی بر قاعده دارای بسیاری از کاربردهای مهم هستند. با این حال ، توسعه واقعی آنها نیاز به فناوری و مدل های مناسب دارد – این کتاب به طور موثر این خلا را پر می کند.

[ad_2]

source link