دانلود کتاب Morphogenesis of Spatial Networks :

[ad_1]

این کتاب با تمرکز ویژه بر شبکه های زیرساختی مانند خیابان ها ، جاده ها و شبکه های حمل و نقل (مترو ، قطار) روش های پویایی ریخت شناسی را برای شبکه های فضایی توسعه می دهد. نویسنده ابزارهای ریاضیاتی را معرفی می کند که مشخصه این ساختارها و چگونگی تکامل آنها در طول زمان است. این کتاب در مورد مهمترین نتایج تجربی و واقعیتهای تلقی شده بحث می کند و مهمترین مدلهای شبکه فضایی را پیشنهاد می دهد. مخاطبان هدف عمدتا شامل دانشمندان تحقیقاتی علاقه مند به این رشته با رشد سریع و بسیار میان رشته ای هستند ، اما این کتاب همچنین می تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند به شبکه های بزرگ مفید باشد.

[ad_2]

source link