دانلود کتاب Moving on! : Amy's Diary Series, Book 3

[ad_1]

از زمان سفر امی و جان ، او به محبوب ترین دختر در سالن اجتماعات تبدیل شده است. اما او آنقدر وقت را با دوستان جدیدش گذراند که بهترین دوستش کیت را فراموش کرد. در مورد سلف خود نیک ، او هنوز هم در مورد عشق از دست رفته ، امی فکر می کند. مایه کیک: مادر امی به او می گوید که آنها با نامزد جدیدش فرانسیس زندگی می کنند. چی! کمک! انجام ندهید! جمع! حتی اگر تغییرات باعث شود او احساس وحشت کند ، امی باید سعی کند با شجاعت با سبک روبرو آینده شود!

[ad_2]

source link