دانلود کتاب My Best Friend

[ad_1]

کتاب سال NPR!

نویسنده پرفروش نیویورک تایمز جولی فوگیانو و افتخار افتخاری کالدکات جیلیان تاماکی گرد هم آمدند تا یک داستان خوش از یک عشق اول را تعریف کنند
فکر می کنم او بهترین دوست من است
من هرگز بهترین دوست نداشته ام ، بنابراین مطمئن نیستم
اما فکر می کنم او دوست بسیار خوبی است
چون وقتی می کشیم
او مرا به خود جلب کرد
سپس او را کشیدم

بهترین دوست شما کیست ، اگر نه کسی که تمام روز با شما می خندد ، به ویژه هنگامی که شما وانمود می کنید کیمچی هستید؟ این کتاب تصویری بی عیب و نقص یک جشن شیرین ، جدی ، بصری خیره کننده از جادوی دوستی است.

[ad_2]

source link