دانلود کتاب My Sister Is Sleeping

[ad_1]

یک خواهر بزرگ از یک خانواده اسرائیلی در حال نقاشی است زیرا به شدت می خواهد خواهر کوچکش از چرت بیدار شود. او کودک را با محبت توصیف کرد و تمام کارهایی را که کودک هنگام بیدار شدن انجام می داد تصور کرد: کودک را در آغوش خود نگه دارید ، جو دوسر را تغذیه کنید و سپس کودک را در کالسکه به پیاده روی ببرید. در این کتاب از زبان عبری برای توصیف لذت داشتن نوزادی جدید در خانواده استفاده شده است.

[ad_2]

source link