دانلود کتاب Nanomaterials and Their Applications :

[ad_1]

این کتاب آخرین تحولات در نانومواد و کاربردهای آنها را مورد توجه قرار داده و مروری جامع بر آخرین فن آوری های این حوزه در حال توسعه سریع دارد. این کتاب شامل فصلی است که جنبه های مختلف نانومواد را مورد بحث قرار می دهد. با توجه به عمق و وسعت پوشش ، این کتاب راهنمایی های ارزشمندی را برای دانشجویان و دانشجویان مشغول تحقیق در زمینه نانومواد ارائه می دهد.

[ad_2]

source link