دانلود کتاب NASA Spaceflight : A History of Innovation

[ad_1]

این کتاب به معرفی اولین تاریخچه جامع نوآوری ناسا می پردازد و متخصصان این حوزه را گرد هم آورده تا نشان دهد که چگونه مشارکت های دولتی و خصوصی و مشارکت های بین المللی از زمان سفر به فضا باعث پیشرفت روش های جدید کاوش در فضا شده اند. دوازده مطالعه موردی ، تاریخ پر هرج و مرج و ماجراجویانه این مشارکت را ردیابی می کند ، نقش AT&T را در توسعه اولیه فناوری ماهواره ، ارتباط بین پروژه آپولو و دره سیلیکون ، ظهور SpaceX و موارد دیگر کشف می کند. برخی از این پروژه ها به موفقیت انجامید ، برخی از آنها با شکست مواجه شدند. همه اینها روش های سنتی انجام مشاغل عمومی در فضا را به چالش می کشد. این مقالات با هم ، بینش جدیدی در مورد چگونگی بروز نوآوری ارائه می دهند و درس های ارزشمندی را برای سیاست گذاران ، سرمایه گذاران ، اقتصاددانان و اعضای جامعه هوافضا ارائه می دهند.

[ad_2]

source link