دانلود کتاب National Geographic Readers : A Zebra's Day (Pre-reader)

[ad_1]

هنگام چرای گورخرها و گذراندن اوقات در زیستگاه علفزار ، در طول روز دنبال کنید.
گورخر یکی از جالبترین حیوانات در آفریقا است. در این پیش خوان ، خوانندگان جوان همه چیز را در مورد محل زندگی ، آنچه می خورند و چگونگی زنده ماندن در گله یاد می گیرند.
پیش خوان ملی نشنال جئوگرافیک مخصوصاً برای خوانندگان مبتدی و جوان مناسب است. هر صفحه شامل متن ساده و عکسهای جذاب و جذاب است که توسط کارشناسان بررسی می شود. درخت واژگان ابتدای کتاب ، کلمات کلیدی در گروه مفهوم را به کودکان معرفی می کند و به آنها کمک می کند تا بین کلمات ارتباط برقرار کنند. علاوه بر این ، فعالیت های خلاصه به کودکان این فرصت را می دهد تا ضمن گسترش درک خود از جهان ، از آموخته های خود استفاده کنند.

[ad_2]

source link