دانلود کتاب Neuromuscular Disorders : A Comprehensive Review with Illustrative Cases

[ad_1]

این کتاب به طور خلاصه تشریح و درمان انواع بیماریهای عصبی عضلانی را به صورت جدول و موارد نمونه بیان می کند. درمان بیماری های عصبی عضلانی نیاز به یک رویکرد بالینی منطقی و گام به گام مبتنی بر تشخیص افتراقی و تحقیقات آزمایشگاهی دارد. تاکنون هیچ کتاب فشرده ای وجود ندارد که تمام اطلاعات مربوط به درمان این بیماری ها را ارائه دهد. این کتاب این خلا را پر می کند ، آخرین فن آوری های این حوزه را معرفی می کند و مشکلات عملی و راه حل های آنها را حل می کند. هر فصل شامل ویژگی های بیماری ، تفاوت های بالینی ، تحقیق و تفسیر مرتبط ، آزمایش ژنتیکی موجود ، بهترین روش های درمانی و مشاوره است. موارد گویا بینش های ارزنده ای را ارائه می دهد و تعداد زیادی جدول و دستورالعمل به معنای سریع یافتن اطلاعات است.

[ad_2]

source link