دانلود کتاب New Perspectives and Applications of Modern Control Theory : In Honor of Alexander S. Poznyak

[ad_1]

این تک نگاری ویرایش شده حاوی نتایج تحقیق در بسیاری از موضوعات ، مانند سیستم های کنترل تصادفی ، کنترل تطبیقی ​​، کنترل حالت کشویی و روش های شناسایی پارامترها است. این کتاب همچنین کاربرد کنترل قوی و انطباقی را در سیستم های شیمیایی و بیوتکنولوژی معرفی می کند. این مجموعه مقاله ها گرامیداشت هفتادمین زادروز دکتر الکساندر اس. پوزنیاک است.

[ad_2]

source link