دانلود کتاب Niemals einer Meinung : Ein Poesie- & Textalbum

[ad_1]

من زندگی پر از عشق و خوشبختی ، غم و درد را علامت گذاری می کنم و آن را روی کاغذ نگه می دارم. زمان باعث می شود که من محکم روی چیزهای دیگری تمرکز کنم که باید مراقبت شوند. من تو را به سفر زندگی خودم و تو خواهم برد.

[ad_2]

source link