دانلود کتاب Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy

[ad_1]

این کتاب ماهیت و نقش تغییرات گروههای مسلح در کشورهای آفریقایی در خاورمیانه را با تمرکز بر کردها ، شیعیان و گروه دولت اسلامی بررسی می کند. برای درک ماهیت تغییر فضای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ، تجربیات جدید و بینش های تحلیلی درباره تأثیر سه بازیگر مهم (یعنی داعش ، YPG و شبه نظامیان شیعه) فراهم می کند. با تجزیه و تحلیل منحصر به فرد و دقیق و چند وجهی خود ، یافته های جدیدی در مورد خطوط حاکمیت ، ژئوپلیتیک و تغییرات ایدئولوژیک ، به ویژه پس از قیام های عرب فراهم می کند. به طور کلی ، این کتاب به مطالعه ژئوپلیتیک خشونت آمیز ، تحقیقات مهم امنیتی و روابط بین الملل ، به ویژه با بررسی ایدئولوژی ها و استراتژی های نیروهای مسلح غیر دولتی جدید کمک می کند.

[ad_2]

source link