دانلود کتاب Nous sommes tous des féministes suivi de Le danger de l'histoire unique

[ad_1]

در همه دنیا مسائل جنسیتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین ، امروز امیدوارم که آرزوی دنیای دیگری را شروع کنیم و خود را برای آن آماده کنیم. جهانی عادلانه تر. دنیایی که زن و مرد شادتر و صادقانه تر از خود هستند. این نقطه شروع است: ما باید دختر خود را به روشی دیگر بزرگ کنیم. ما باید پسر خود را به روشی دیگر بزرگ کنیم. در این دو سخنرانی ، چیماماندا نگوزی آدیچی صدای نادر و قدرتمندی از آزادی را انتقال داد.

[ad_2]

source link