دانلود کتاب Nutrition and Diet in Maternal Diabetes : An Evidence-Based Approach

[ad_1]

این محتوای جامع تمام جنبه های تغذیه ای زنان باردار مبتلا به دیابت را تحت شرایط مختلف شامل مادران دیابتی نوع 1 یا 2 ، دیابت بارداری و دیابت پس از زایمان پوشش می دهد. این کتاب ها مروری جامع و کامل از موضوع را از نظر شیوع مادر ، عوامل خطر و نیاز به انسولین ، نتایج و اثرات احتمالی بر نوزادان ، توصیه های رژیم غذایی به طور کلی و شرایط خاص و مقادیر زیاد و کم اطلاعات در مورد مکمل های غذایی. همچنین بخش ویژه ای در مورد دیدگاه بین المللی دیابت مادر وجود دارد که هر یک دارای ده فصل است ، هر فصل برای کشورهای مختلف. “تغذیه و رژیم غذایی برای دیابت مادران: یک رویکرد مبتنی بر شواهد” مروری دارد بر مادران دیابت نوع 1 و 2 ، مادران و فرزندان دیابت بارداری ، شیردهی و زنان باردار.

[ad_2]

source link