دانلود کتاب Objectif ventes : Vendez + souvent, plus vite, plus cher… et décrochez la Lune

[ad_1]

… مبتدی یا تأیید شده ؛ کارشناس فروش شوید! یا چگونه می توان کارایی ماموریت تجاری خود را حفظ کرد؟ سه کلمه: کار خود را به خوبی انجام دهید! برای رسیدن به ماه و دستیابی به این موفقیت ، شما به روش ها ، ابزارها ، فن آوری و آموزش نیاز دارید … n فروش عینی همه این موارد را فراهم می کند. کتابی برای کشف چگونگی انجام کارهای تجاری خوب. شما باید سرمایه گذاری های لازم را انجام دهید تا ظرف چند هفته پتانسیل خود را نشان دهید ، فروش را افزایش دهید ، کمیسیون ها را افزایش دهید ، اهداف خود را بیشتر کنید ، رهبر شوید و غیره.

[ad_2]

source link