دانلود کتاب Off Course

[ad_1]

وقتی سفر جاده ای آنها به یک فاجعه تبدیل می شود ، این نوجوانان برای زنده ماندن باید به غریزه خود اعتماد کنند.
n
n نورا و خواهر دوقلوی او لیو در حال سفر در ساحل اقیانوس آرام هستند – لوی در مدرسه رویایی خود نورا مصاحبه می کند تا درخواست خود را برای مدرسه فیلم تکمیل کند. وقتی نورا فهمید که کارگردان مورد علاقه اش ممکن است در همین نزدیکی فیلمهای هیولایی فیلمبرداری کند ، آنها را بسیار برد. بعد از اینکه یک حادثه ماشین آنها را به داخل رودخانه انداخت ، آیا گروهی از خون آشام های دوستانه می توانند به آنها کمک کنند تا زنده بمانند؟

[ad_2]

source link