دانلود کتاب Online Engineering & Internet of Things : Proceedings of the 14th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation REV 2017, held 15-17 March 2017, Columbia University, New York, USA

[ad_1]

در این کتاب مهندسی آنلاین و ابزارهای مجازی مورد بحث قرار گرفته است که از مناطق معمول کار مهندسان امروزی است و از اینترنت اشیا ، سیستم های فیزیکی سایبری ، شبکه ها و شبکه های مشترک ، فناوری ابر شبکه و معماری خدمات جدا نیستند. این نتایج چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی از راه دور و ابزارهای مجازی (REV2017) را که از 15 تا 17 مارس 2017 در دانشگاه کلمبیا در نیویورک برگزار شد ، معرفی کرد. در این کنفرانس دانش اولیه ، برنامه ها و تجربیات در زمینه مهندسی آنلاین و ابزارهای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به جهانی شدن آموزش ، علاقه و تقاضای فزاینده ای برای دورکاری ، خدمات از راه دور و محیط های کاری مشترک وجود دارد. این کتاب همچنین در مورد رهنمودهای آموزش برنامه درسی دانشگاه در مورد این موضوعات بحث می کند.

[ad_2]

source link