دانلود کتاب Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course

[ad_1]

این کتاب بر روی استراتژی و منابع انسانی عملیاتی متمرکز است و دوره های اصلی را در موضوعاتی که معمولاً در دوره های MBA مربوط به رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی معرفی می شود ، در اختیار خوانندگان قرار می دهد. موضوعات تحت پوشش را می توان در موقعیت های مختلف تجاری در دنیای واقعی استفاده کرد. این کتاب با هدف پوشش آخرین تحولات در زمینه مدیریت منابع انسانی به منظور ارتقا growth رشد و توسعه شخصی در اقتصاد جهانی با رقابتی بالا است. این کتاب شیوه ها و تئوری های ابتکاری مدیریت منابع انسانی و همچنین سیاست ها و شیوه های فعلی را معرفی می کند.

[ad_2]

source link