دانلود کتاب Organizing Patient Safety : Failsafe Fantasies and Pragmatic Practices

[ad_1]

این کتاب به بررسی پیامدهای سازمانی توجه اخیر بین المللی به مدیریت ایمنی بیمار در کلینیک ها می پردازد. بر اساس پیش فرض طراحی سیستم ایمن در برابر خطا ، از بین بردن خطر و خطای انسانی ، طرح ایمنی بیمار با تخریب شکل واقعی استدلال و توانایی های آموزش ایمن آموزش دیده پزشکان ، مشکلات جدید و تهدیدهای ایمنی را در عمل بالینی وارد می کند. پدرسن نگرشی عملی و محلی تر نسبت به ایمنی بیمار ارائه داد و واژگان دیگری برای تمرکز مجدد توجه مردم بر اهمیت رفتار ، عادت ها و یادگیری مبتنی بر تجربه در ارائه مراقبت های ایمن فراهم کرد. این کتاب ابتکاری علاقه زیادی به دانشمندان و پزشکان در زمینه تحقیق در زمینه سازمان و خطر ، تحقیقات بهداشت ، علوم و فناوری و علوم اجتماعی و پزشکی گسترده تر خواهد داشت.

[ad_2]

source link