دانلود کتاب Overconfidence in SMEs : Conceptualisations, Domains and Applications

[ad_1]

این کتاب به نقد اعتماد به نفس بیش از حد در شرکت های کوچک می پردازد و نحوه قضاوت ها و تصمیمات مغرضانه را بر عملکرد کسب و کار بررسی می کند. اگرچه ساختار اعتماد به نفس بیش از حد به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته است ، اما تاکنون ، نقش آن در SME ها به طور سیستماتیک ارزیابی نشده است. با تحقیق در مورد تصمیم گیری کارآفرینان ، این تحقیق راه حل های روشنی برای چگونگی بهبود دقت در تجارت ، کاهش سرمایه گذاری های نامطلوب و جلوگیری از ورشکستگی ارائه می دهد. این کتاب جدید تجربی تجزیه و تحلیل اعتماد به نفس بیش از حد در صنعت ورزش را ارائه می دهد ، که نه تنها کارآفرینان و صاحب نظران کسب و کارهای کوچک را به خود جلب می کند ، بلکه مدیران ورزشی را نیز به خود علاقه مند می کند.

[ad_2]

source link