دانلود کتاب Peach Girl NEXT, Volume 7

[ad_1]

کیری تمام تلاش خود را کرد تا به میسائو دیوانه کمک کند ، کایری از کنار مومو جدا شد. مومو از این موضوع شوکه شد ، اما وقتی احساسات توجی نسبت به او زیاد شد ، او خودش را پیدا کرد … به او بوسه می زد؟ به نظر می رسد میو ، نوزاد توجی ، او را نیز دوست دارد – آیا این مسابقه نهایی خواهد بود؟ اما احساس سائو نسبت به توجی هرگز اجازه این کار را نخواهد داد ، و صبر کنید ، آیا میسائو و کایری نیز شروع به عشق ورزیدن خواهند کرد و دوست نخواهند داشت؟ در جلد 7 ، این پیچ و خم ها سریع و ضخیم می شوند!

[ad_2]

source link