دانلود کتاب Pepper and Missy Visit Perry's Monument

[ad_1]

این کتاب داستانی کوتاه است که هدف آن جوانان است و توسط دو گربه بسیار باهوش بیان شده است. این گربه ها را به رویدادهای خاص دعوت کنید و از یادبود پیروزی پری و یادبود صلح بین المللی که اغلب به آن بنای یادبود پری گفته می شود ، دیدن کنید. این گربه تاریخچه این بنای تاریخی را توضیح داد و سپس با مشرف به مناطق مختلف دریاچه اری و جزیره باس جنوبی و روستای خلیج پوته در اوهایو ، به طور خلاصه از بالای این بنای تاریخی بازدید کرد.

[ad_2]

source link